Monterdesign till jobbmässa i Amsterdam

Norra Sverige behöver arbetskraft. Mycket och fort. De nya industriella investeringarna i koldioxidfri stålframställning och alla kringaktiviteter runt detta gör att det kommer att behövas 50 000 personer till regionen. Så kommunerna och några andra aktörer gick samman under namnet Arctic Sweden och gjorde en väldigt stor monter på en jobbmässa i Amsterdam. Och vi stod för design och illustration.

Det största väggen var 16m lång och 5 meter hög.

Fotograf: Nino Pels