Rolf

Rolf är ett kul manér helt utan eftertanke eller tillbakahållen intellektuell bearbetning. Rakt på. Rakt fram.