Rätt tid, rätt plats, rätt insatser

Strategi

Alla långsiktiga och framgångsrika actions behöver en övergripande plan. En strategi ger helhetsbilden, samordnar och pekar ut mål samt talar om varför, var och när resurser måste tillsättas. En god strategi maximerar nyttan av dina affärs- och marknadsföringsinsatser.

Varumärkesplattform

En varumärkesplattform är ett strategiskt styrdokument i den varumärkesuppbyggande processen. Den innehåller bl.a. element som företagets affärsidé, mission, vision, kärnvärden, varumärkeslöften och positionering.

Hållbarhet och CSR

Hållbarhet driver innovation, konkurrenskraft samt lönsamhet och blir allt viktigare i strategi-, kommunikations- och affärsutvecklingsarbetet. Krav på hållbarhetsrapportering också blir allt vanligare i upphandlingar och företagssamarbeten.

Kommunikationsplan

Att säga rätt saker, i rätt tid, till rätt målgrupp, på rätt sätt. Att upprätta en kommunikationsplan är ibland nödvändigt för att lyckas med sin kommunikation.

Marknadsplan

En marknadsplan är en uppsättning strategier för att nå sina marknadsföringsmål. Den innehåller nulägesanalys, SWOT-analys, målgruppsanalys, mediastrategi m.m.

Affärsplan

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen Speciellt bra när man ska starta en ny verksamhet.

Kostnadsfri konsultation, ja tack!

Om du är intresserad av att utveckla din kommunikation eller ditt varumärke så bjuder vi på en första konsultation. Helt förutsättningslöst. Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig inom kort.