tjänster

Rätt tid, rätt plats, rätt insatser

Strategi

Alla långsiktiga och framgångsrika actions behöver en övergripande plan. En strategi ger helhetsbilden, samordnar och pekar ut mål samt talar om varför, var och när resurser måste tillsättas. En god strategi maximerar nyttan av dina affärs- och marknadsföringsinsatser.

 • Varumärkesplattform
 • Analys & affärsutveckling
 • Hållbarhet & CSR
 • Kommunikationsplan
 • Marknadsplan
 • Affärsplan

Med blick för det som når fram

Design

Bra form ska gå direkt till hjärtat. Oavsett om vi levererar ett enkelt och minimalistiskt designkoncept eller en bombastisk formexplosion, så är det alltid genomtänkt och medvetet. Vi skapar design som attraherar, inspirerar och engagerar i alla kanaler och medium.

 • Logotyper
 • Grafisk identitet och manual
 • Webbdesign
 • App-design
 • Animationer
 • illustrationer och Infografik
 • Förpackningsdesign

Förenkla, förklara och förändra

Kommunikation

Vi lägger mycket energi på att vaska fram det äkta i ditt varumärke, din tjänst eller produkt. Vi lyssnar och ställer frågor, sätter oss in i din verklighet tills vi verkligen förstår dig och din affär. Med kreativ och välskriven kommunikation bygger vi starka och hållbara varumärken.

 • Copywriting/textproduktion
 • Hållbarhetsrapportering
 • Företagspresentation
 • Uppdragsjournalistik
 • Webbsajter
 • App-utveckling
 • Sociala medier
 • Digitala presentationsmaterial
 • Trycksaker

Prioriterad affärsstrategisk fråga

Hållbarhet

Hållbarhet driver innovation, konkurrenskraft samt lönsamhet och blir allt viktigare i strategi-, kommunikations- och affärsutvecklingsarbetet. Krav på hållbarhetsrapportering också blir allt vanligare i upphandlingar och företagssamarbeten.

 • Affärsutveckling/strategi
 • Hållbarhetsrapportering
 • Intressent-/väsentlighetsanalys
 • Riskanalys
 • Affärsmodell
 • Policy/styrdokument